คุณแม่รสสุคนธ์

เชิญท่านที่สนใจ ลอยอังคาร
นางรสสุคนธ์ ขันธ์นะภา
วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ​ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ. ชลบุรี
ขอขอบพระคุณ กองทัพเรือ ที่บริการรถปรับอากาศรับส่ง
ออกจาก กองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพฯ (วังเดิม) เวลา ๙ นาฬิกา

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements